Πότε γεννήθηκε ο Ιούλιος Καίσαρας;

100 π.Χ.
50 π.Χ.
122 π.Χ.
44 π.Χ.

Διάλεξε μια απάντηση!